Nếu bạn dùng Cimatron từ phiên bản 6.0, hay 7.0 về trước thì rất rắc rối chổ này, tuy nhiên từ E8.5 trở đi mọi việc trở nên rất dể dàng. Bạn dùng hai lệnh Export to Part và Export Parting Surface.

maxresdefault

Sau khi bạn tách các hướng phân khuôn ví dụ nửa trên, nửa dưới, bạn dùng các surface này để cut vào stock, vấn đề ở đây có hai trường hợp xảy ra, 1 bạn dùng ngay tấm khuôn ví dụ K1 từ Bộ Khuôn Moldbase để cut, hoặc bạn dùng Stock là một Insert gắn lên tấm khuôn.

Lệnh Stock thật ra là để NHÂN ĐÔI, HOẶC NHÂN BA lần khối solid Stock để khi bạn cut với nửa trên, nửa dưới. Mình khuyên bạn không nên dùng stock. Bạn dùng ngay tấm K1 trong Moldbase để cắt. Cái này hơi phức tạp, tuy nhiên bạn để ý là các cây thư mục thực tế là các LAYER để quản lý từng part riêng, giả sử bạn thiết kế một bộ khuôn gồm hàng trăm surface, làm sao bạn có thể cập nhật các modify, edit khi mà không quản lý được nó.