3.1.8.Edit a Tool in the Resource List:

– Biên tập một dụng cụ trong danh sách nguồn.

1. Click đúp hoặc Right Click nó trong Menu ngữ cảnh và chọn Definition. Hộp thoại hiển thị cho phép điều chỉnh các thông số hình học của dụng cụ, các thông số công nghệ, điều kiện cắt gọt và đặc điểm bù dao của nó.

2. Click nút More>> để mở rộng hộp thoại truy cập Geometry, Technology, Feeds & Speeds, và trang bù dao Compensation Tab pages.

3. Có thể định nghĩa thông số hình học dụng cụ Geometry Tool  bằng 2 cách:

– C1: Click đúp vào các thông số trong ICon và nhập số liệu vào hộp thoại được tạo ra.

– C2: Nhập số liệu vào trang Geometry Tab Pages. Ứng với các ký hiệu số liệu trên hình vẽ.

j4 j5

Number of Flutes: Số răng dao.

Way of Rotation: Hướng quay của rãnh. Cái này tương ứng với hướng quay của trục chính.

Machining Quality: Chất lượng gia công (thô, tinh…)

Tooth Material: Vật liệu răng cắt.

Tool rake Angle: Góc trước của dao cắt.

Max Machining Length: Độ dài gia công lớn nhất.

Max Life Time: Tuổi cắt của dụng cụ (thời gian cắt cho đến khi phải mài lại dao hoặc phải thay dao).

– Composition: Kết cấu dao theo kiểu chế tạo dao liền (1 Piece) hoặc dao mảnh răng chắp (Insert Holder).

5. Feeds & Speeds Tab: Tab Pages xác định các thông số cắt của dụng cụ.

j6j7 j8 j9 j10 j11 j12