I. GIỚI THIỆU VỀ KỲ THI CHỨNG CHỈ SOLIDWORKS CHUYÊN NGHIỆP

Để tham gia kì thi CSWP, học viên phải nắm vững các kiến thức cơ bản cũng như kiến thức nâng cao về SOLIDWORKS trong môi trường Part cũng như môi trường Assembly.

Kỳ thi CSWP gồm ba phần riêng biệt. Học viên có thể thực hiện từng phần thi bất cứ lúc nào và theo thứ tự bất kỳ và có thể lựa chọn thực hiện cả ba phần thi liên tiếp.

Khi vượt qua được tất cả 3 phần thi, học viên sẽ tự động được nhận chứng chỉ CSWP do hãng Solidworks cấp (gửi qua địa chỉ email của học viên khi đăng ký tài khoản thi).

Kỳ thi được thực hiện online, do đó máy tính dự thi cần phải được kết nối internet.

II. THỜI LƯỢNG BÀI THI CSWP

Thời lượng thi: 3 giờ 30 phút (tổng cộng cho cả 3 phần thi) Mức tối thiểu để đậu 1 phần thi: 75% số điểm tối đa của từng phần thi Chính sách thi lại: Học viên phải đợi ít nhất 14 ngày để được thi lại những phần thi bị rớt. Tất cả học viên nhận được giấy chứng nhận điện tử, các logo từ hãng Solidworks sau khi vượt qua 3 phần thi.

III. NỘI DUNG BÀI THI CSWP

Phần 1 90 phút – điểm tối đa 115 điểm, điểm tối thiểu để đậu 85 điểm

– Tạo một chi tiết từ một bản vẽ.

– Sử dụng kích thước liên kết, và phương trình hỗ trợ trong mô hình.

– Sử dụng các phương trình liên quan đến các kích thước.

– Thay đổi các thông số và kích thước của mô hình.

– Tính toán khối lượng của mô hình.

– Sửa đổi hình học của mô hình ban đầu để tạo ra một mô hình phức tạp hơn.

– Sửa đổi các thông số của mô hình ở các giai đoạn khác nhau trong khi duy trì các kích thước khác và ý định thiết kế

. Phần 2 40 phút – điểm tối đa 155 điểm, điểm tối thiểu để đậu 115 điểm

– Tạo một cấu hình từ cấu hình có sẵn (configuration).

– Thay đổi cấu hình.

– Tạo ra các cấu hình bằng cách sử dụng bảng thiết kế (design table).

– Tính toán khối lượng

– Thay đổi và/hoặc sắp xếp lại các features của một chi tiết Solidworks hiện tại.

Chú ý: Học viên cần cài đặt excel trên máy tính đang chạy Solidworks để hiển thị được design table

Phần 3 80 phút – điểm tối đa 190 điểm, điểm tối thiểu để đậu 140 điểm

– Tạo một mô hình lắp ghép (assembly)

– Thêm các bộ phận vào assembly

– Thực hiện việc phát hiện các va chạm khi di chuyển một chi tiết trong assembly.

– Phát hiện sự giao thoa giữa các parts trong assembly (các parts bị cấn nhau)

– Ràng buộc cơ bản và nâng cao trong assembly.

– Cố định (Rigid) và linh hoạt (Flexible) các assembly phụ để chỉnh sửa.

– Thay 1 part trong assembly bằng part khác.

– Tạo một hệ tọa độ trong assembly.

– Sử dụng hệ tọa độ đã tạo để xác định trọng tâm của mô hình.

 

chung-chi-solidworks-cswp

Thông tin thời gian thi và lệ phí thi : Xem tại link