Muốn đưa các thiết lập của mastercam về mặc định

Muốn đưa các thiết lập của mastercam về mặc định
Đánh giá!

Không có chế độ nào có thể đưa các thiết lập mà bạn đã thay đổi trên mastercam về mặc định.

config

Cách duy nhất là tìm file mxcamm.config từ các bản cài mới hoặc của máy nào chưa thay đổi để thay thế file của bạn.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published.