Đây là những modul khó trong hầu hết các phần mềm, phù hợp cho những cá nhân công ty phân tích và có thể đảm nhận các công đoạn phân tích cao cấp trước khi sản phẩm được đưa vào sản xuất thực tế.

Phân tích mô phỏng động học cũng cần có một số kiến thức nhất định về FEM, bạn cũng nên tìm hiểu qua về thuật ngữ này để việc học được hiệu quả hơn.

Các tài liệu của chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào phần thực hành, tuy nhiên cũng có hướng dẫn lại các bước thiết kế để người mới học cũng có thể học được ngay mà không phải lo lắng các công đoạn cần thiết để học phần Inventor Simulation 2014.

Tài liệu này có thể dùng cho các phiên bản Inventor từ 2010 đến 2015.

 SIMULATIOPN

 Xem Giá bán và thông tin chi tiết

160 trang A4.

Mục lục:

Mục lục

Lời nói đầu…………………………………………………………………………………. 2

Mục lục………………………………………………………………………………………. 3

      Phần 1 Giới thiệu và sử dụng Inventor..……………………………………… 5

 1. Giới thiệu chung về Inventor…………………………………………………. 5
 2. Bắt đầu với Inventor………………………………………………………………… 9
 3. Các lệnh vẽ trong Inventor……………………………………………………… 11
 4. Các lệnh hiệu chỉnh, vẽ nhanh các đối tượng 2D………………………… 17
 5. Tạo các đối tượng 3D từ phác thảo 3D……………………………………… 21
 6. Chỉnh sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D……………………………… 30
  1. Bài tập cơ bản và năng cao…………………………………………………. 35

Phần 2: Hướng dẫn Simulation trong Inventor.………………………….. 38

 1. Giới thiệu Simulation Inventer…………………………………………….. 38
 2. Hướng các lệnh trong Simulation…………………………………………. 40
 3. Bài tập ví dụ Simulation…………………………………………………….. 80
  1. Bài tập 1……………………………………………………………………… 80
  2. Bài tập 2……………………………………………………………………… 90
  3. Bài tập 3……………………………………………………………………… 93
  4. Bài tập 4……………………………………………………………………. 132
  5. Bài tập 5……………………………………………………………………. 145

 Nội dung mẫu:

Phóng to màn hình youtube để xem rõ, hoặc xem ở hình đính kèm bên dưới:

inventor simulation