solidworks moldtool

Chúng ta sẽ được học:

  • Định vị 1 phần thân được nhập
  • Tạo 1 dòng chi tiết
  • Tạo khóa
  • Tạo bề mặt chi tiết
  • Tạo gia công cắt khuôn thành lõi và lỗ
  • Sử dụng lệnh Core để xem trước hình: