Trong trường hợp chỉ muốn chọn điểm, đường hoặc từng thành phần nhỏ trên một chi tiết lớn, phục vụ cho việc chọn lựa thành phần cần gia công bạn có thể thực hiện như sau:

Việc chọn 1 mặt riêng lẻ ko dc, khi chọn 1 nó ra cả khối là do khi chọn mặt gia công bạn ko để ý tới lựa chọn trong dấu tròn đỏ, nó là thanh công cụ General Selection, mặc định có trên giao diện của MasterCam:
11-30-201010-07-10PM
Trong dấu tròn là Activate Solid Selection: chọn cả khối. Điều đó có nghĩa là dù bạn chỉ chọn 1 điểm, 1 đường, 1 mặt thôi nó cũng lấy cả khối.
Nếu ko chọn cả khối bạn click chuột vào lựa chọn này, khi đó sẽ xuất hiện:
11-30-201010-07-45PMRê chuột vào bạn sẽ thấy toolip hiện lên chỉ rõ công dụng của nó. Nhờ đó bạn chọn đường nó ra đường, chọn 1 mặt nó ra 1 mặt….

Tuy nhiên trong trường hợp trên bạn chọn 1 mặt nhưng đánh dấu cả khối, điều này vẫn thực hiện được vì trong MasterCam có lựa chọn Containment, nó sẽ giới hạn vùng gia công cho bạn tại vị trí bạn muốn mà vẫn ko làm thay đổi kiểu chạy dao Parallel, pocket, restmill…..