SolidWorks
SolidWorks Logo.svg
The SolidWorks user interface, showing feature based history dependent modeling.

 Giao diện phần mềm  SolidWorks interface, showing feature based history dependent modeling.
Developer(s) Dassault Systèmes SolidWorks Corp.
Initial release 1995
Stable release SolidWorks 2014 SP3 / April 14, 2014 [1]
Preview release SolidWorks 2014 SP4.0 EV / June 2, 2014 [2]
Operating system Microsoft Windows
Type CAD
License Proprietary
Website www.SolidWorks.com

 

SolidWorks  là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windown và có mặt từ năm 1997, và được tạo bởi công ty Dassault Systèmes SolidWorks Corp.,  là một nhánh của Dassault Systèmes, S. A. (Vélizy, Pháp). SolidWorks  hiện tại được dùng bởi hơn 2 triệu kỹ sư và nhà thiết kế với hơn 165,000  công ty trên toàn thế giới.  Lợi nhuận năm 2011 của SolidWorks là 483 triệu dolar.

 Lịch sử

Công ty SolidWorks  được thành lập vào tháng 12 năm 1993  bởi Hirschtick, tốt nghiệp trường MIT nổi tiếng- Massachusetts Institute of Technology ; Hirschtick  sử dụng1 triệu $  mà anh ta gây dựng được khi là thành viênMIT Blackjack Team để thành lập công ty.[5]  Trụ sở ban đầu ở Waltham, Massachusetts, USA, Hirschtick  tuyển dụng một nhóm kỹ sư nhằm tạo một phần mềm 3D CAD dễ sử dụng,  giá cả phải chăng,  và có thể tùy biến trên Windows desktop.  Sau này đổi địa chỉ là Concord, Massachusetts, SolidWorks  đã phát hành phiên bản đầu tiên SolidWorks 95,  năm 1995.[6][7]  Năm  1997 Dassault,  Công ty nổi tiếng nhất với phần mềm CATIA , đã mua lại SolidWorks với  310 triệu đô la cổ phiếu.[6]

SolidWorks  hiện tại có một số phiên bản như SolidWorks CAD , eDrawings một công cụ hỗ trợ, và DraftSight,  một sản phẩm 2D CAD.

SolidWorks  được điều hành bởi John McEleney từ 2001 tới July 2007 và Jeff Ray từ 2007  tới tháng 1-2011. CEO  hiện tại là Bertrand Sicot.

Release history[edit]

 Tên /Phiên bản  Giá ($)  Năm phát hành
SolidWorks 95 440000 1995
SolidWorks 96 270 1996
SolidWorks 97 483 1996
SolidWorks 97Plus 629 1997
SolidWorks 98 817 1997
SolidWorks 98Plus 1008 1998
SolidWorks 99 1137 1998
SolidWorks 2000 1500 1999
SolidWorks 2001 1750 2000
SolidWorks 2001Plus 1950 2001
SolidWorks 2003 2200 2002
SolidWorks 2004 2500 2003
SolidWorks 2005 2800 2004
SolidWorks 2006 3100 2005
SolidWorks 2007 3400 2006
SolidWorks 2008 3800 July 1, 2007
SolidWorks 2009 4100 January 28, 2008
SolidWorks 2010 4400 December 9, 2009
SolidWorks 2011 4700 June 17, 2010
SolidWorks 2012 5000 September, 2011
SolidWorks 2013 6000 September, 2012
SolidWorks 2014 7000 October 7, 2013
SolidWorks 2015 8000 September 9, 2014