thao tác lệnh : chọn lệnh  301  .

– kích điểm thứ nhất nằm dưới đáy loxo

điểm này nằm trên đường tâm loxo

– kích điêm thứ 2 đỉnh loxo(điểm 1 và 2 trục loxo)

– điểm 3 bề rộng loxo

302303

Vẽ lò xo theo một đường cong

Cách vẽ:

– Trong thanh Curve chọn lệnh control poin curve tạo ra đường cong lấy biên dạng

Cong của lò xo.

– Từ thanh công cụ curve  ,kích chọn lệnh Helix,

– Tại dòng nhập lệnh

304

chọn AroundCurve

– Nhập bán kính bắt đầu cho lò xo.

Enter xác nhận lệnh.

304

305