thao tác lệnh : chọn lệnh  301  .

– kích điểm thứ nhất nằm dưới đáy loxo điểm này nằm trên đường tâm loxo

– kích điêm thứ 2 đỉnh loxo(điểm 1 và 2 trục loxo)

– điểm 3 bề rộng loxo

302303

Vẽ lò xo theo một đường cong Cách vẽ: – Trong thanh Curve chọn lệnh control poin curve tạo ra đường cong lấy biên dạng Cong của lò xo. – Từ thanh công cụ curve  ,kích chọn lệnh Helix, – Tại dòng nhập lệnh 304

chọn AroundCurve – Nhập bán kính bắt đầu cho lò xo. Enter xác nhận lệnh.

305