Tài liệu này là phần gia công phay 3D nâng cao, nếu bạn là người chuyên thiết kế thì cũng biết vẽ mặt rất khó, vậy gia công mặt cũng khó tương ứng, và gia công phay 3D nếu viết đơn giản thì khó mà nắm hết được các lệnh gia công 3D tối ưu trên mastercam X7.

Với phiên bản mastercam mới nhất và lại có tài liệu nâng cao thì thật là hữu ích cho công việc của bạn. Chi phí cao nhưng chắc chắn nội dung mà bạn được học sẽ còn hơn ở các trung tâm khác, và hiện nay tất cả các tài liệu mới của Trần Yến sẽ có đầy đủ file thực hành nên bạn yên tâm hoặc theo hướng dẫn của tài liệu.

Hướng dẫn các tính năng phay mastercam phần 3d, các kỹ năng lập trình phay mastercam phần 3d trên x7.

Tài liệu phay 3D mastercam x7 này do người có kinh nghiệm thực tế trên 5 năm viết, cách viết và nội dung sẽ chất lượng hơn rất nhiều so với rất nhiều tài liệu mà bạn mua ngoài nhà sách.

Tài liệu này thích hợp cho các cá nhân công ty chuyên gia công khuôn, chỉ cần đọc mục lục là bạn sẽ hiểu đây có phải là tài liêu nâng cao, đây có phải là tài liệu chất lượng dùng cho công việc của mình.

CADCAM11

File thực hành:

https://www.dropbox.com/s/4o63ly5bj7o56x5/BT_TH%E1%BB%B0C%20H%C3%80NH%20phay%203dx7.rar

Số trang: 200 trang A4

 Xem Giá bán và thông tin chi tiết

Mục lục tài liệu:

Chương 1: Điểm mạnh của Mastercam X7 trong lập trình phay mặt 3D phức tạp 3

Chương 2: Trình tự các bước thực hiện lập trình gia công khuôn mẫu   15

Chương 3: Các kiểu chạy dao gia công thô trong Mastercam X7­­­­­­­­ (Surface Rough) 28

3.1 Rough Parallel

3.2 Rough Radial

3.3 Rough Project

3.4 Rough Flowline

3.5 Rough Contour

3.6 Rough Restmill

3.7 Rough Pocket

3.8 Rough Plunge

Chương 4: Các kiểu chạy dao gia công tinh trong Mastercam X7­­­­­­­­ (Surface Finish) 90

4.1 Finish  Farallel

4.2 Finish Parallel  steep

4.3 Finish  Radial

4.4 Finish  Project

4.5 Finish  Flowline

4.6 Finish  Contour

4.7 Finish Shallow

4.8  Finish  Pencil

4.9  Finish  Leftover

4.10 Finish  Scallop

4.11 Finish  Blend

Chương 5: Thực hành lập trình gia công khuôn mẫu với Mastercam X7­­­­­­­­ 120

5.1 Gia công khuôn đực vỏ đồng hồ CASIO

5.2 Gia công khuôn cái vỏ đồng hồ CASIO

5.3 Gia công điện cực khuôn cái vỏ đồng hồ CASIO

5.4 Gia công khuôn đực vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS

5.5 Gia công khuôn cái vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS

5.6 Gia công điện cực khuôn cái vỏ máy ảnh kỹ thuật số OLYMPUS

Chương 6: Tổng kết   200

MỤC LỤC

Phần trích lượt:
Đang chọn…