Thế này nhé:
– Bước 1: Vào assembly mà bạn muốn lắp bánh răng,
– Bước 2: Nháy vào design library (bên phải màn hình) để hiện bảng design library
banh ranh solidworks


– Bước 3: Trong bảng đó chọn toolbox – din – power tranmission – gear
bahrang
– Bước 4: Chọn loại bánh răng bạn muốn, giữ chuột, kéo ra ngoài màn hình làm việc, nhả ra.
– Bước 5: Bên trái màn hình hiện lên bảng thông số để chọn (từ trên xuống) 1. modun, 2. số răng, 3. góc áp lực, 4. bề rộng bánh răng, 5. kiểu moay ơ, 6.đường kính trục, 7. kiểu then, 8. số răng thể hiện, 9. tên, 10. ghi chú.

thuvienbanhrang
.. Nếu trong quá trình làm việc muốn thay đổi bánh răng theo tiêu chuẩn thì chọn bánh răng, nháy chuột phải, chọn edit toolbox definition và chọn lại thông số.
Các chi tiết tiêu chuẩn khác bạn làm tương tự.