Thanh công cụ Osnap là một thanh tiện ích ,giúp ta vẽ nhanh và chính xác bằng cách xác định vị trí bắt điểm,giúp ta dể dàng trong thao tác.

256

a.     với lựa chọn : End  ( cuối )

Bắt các điểm cuối của một đường cong, góc hình bao kín, nội thất đỉnh của đa giác và đường cong tham gia, các đường nối điểm trên đường cong khép kín, và “góc” của các bề mặt, và đa giác dạng mặt.

257

b.     Near  (gần)

Bắt một điểm thuộc đường cong tại vị trí con trỏ.

258

c.      Point (điểm ).

Đây là lệnh bắt điểm ,giúp ta lấy các điểm thuộc các điểm thuộc đường cong hay đường thẳng ,được hiển thị hay chưa được hiển thị trong quá trình vẽ

259

d.     Mid (giữa)

Là điểm chính giữa của một đường thẳng ,đường cong,một đa giác …

260

e.      Cen ( trung tâm ).

Bắt điểm thuộc trung tâm của một vòng tròn,  cung tròn, đa giác, trung tâm của bề mặt duy nhất với một ranh giới đa giác …

261

f.        Int (băt giao điểm)

Tác dụng bắt điểm tại các giao điểm của đường cong cạnh và các giao tuyến của cạnh, đường cong với bề mặt.

262

g.     Perp

Bắt vuông góc

263

h.     Tân ( tiếp tuyến )

Bắt các điểm bắt đầu của một đường đến tiếp tuyến với đường cong.

264

i.       Quad

Bắt điểm xa nhất trên mặt phẳng vẽ phương ox hoặc oy của cung hay đường tròn nào đó .

265

j.       Knot

Tìm một điểm để tiếp xúc với một đường cong hay một bề mặt nào đó.

266

 ứng dụng :

vẽ một đường tròn giữa 2 hình vuông,ta kích chuột chon

– Dùng tùy chọn End bắt 2 điểm của đường thẳng

– Dùng tùy chọn Mid lấy trung điểm của đường thẳng,tức là tâm đường tròn.

– với tùy chon Perp đường tròn sẽ tiếp xúc với các cạnh hình vuông tương ứng.

267