corel-draw-x4

Là một chương trình thiết kế trên nền vector giống như Adobe Illustrator, tuy nhiên CorelDRAW lại đem lại một cảm nhận khác cho người sử dụng: Thân thiện, dễ nắm bắt, dễ sử dụng ngay cả với những người mới lần đầu tiếp xúc. Sức mạnh của CorelDRAW nằm ngay trong sự đơn giản của nó.

•    Giới thiệu tổng quát về Corel DRAW

•    Công cụ chọn và các tính năng liên quan

•    Công cụ tô màu và các vấn đề liên quan

•    Nhóm lệnh Align – Order – Group

•    Nhóm lệnh hàn, cắt, tổ hợp các đối tượng

•    Nhóm công cụ vẽ và chỉnh sửa

•    Nhóm lệnh Transformation, lệnh Covert to Curve…

•    Công cụ Text và các lệnh liên quan

•    Nhóm công cụ tương tác (Interactive Tools), và Effect

•    Làm việc với ảnh trong CorelDRAW

•    Các ứng dụng mở rộng trong CorelDRAW

•    Làm việc với tài liệu nhiều trang

•    Quản lý các đối tượng

•    In ấn trong CorelDRAW

•    Kiểm tra cuối môn

Thời gian học: 8 buổi

Học phí: 1 triệu