form giay thuc hanh delcam lastmaker Với thiết kế Phom Giày bằng Lastmaker có nhiều tiện ích như: Phom được thiết kế, chỉnh sửa, và sản suất nhanh hơn cách làm thủ công; Qui trình chỉnh sửa mang tính tương tác cao và dựa trên các kích thước số hóa chính xác; Dữ liệu Phom 3D có thể được xuất ra cho máy CNC để chế tạo Phom; Có thể làm Phom theo dữ liệu về bàn chân được Scan và đưa vào phần mềm… Thời gian đào tạo: 10 buổi Học phí: 3 triệu IMG_0170 IMG_0180   Khai giảng đầu tháng và cuối tháng. Giảm 10% cho sinh viên và nhóm đăng ký từ 3 người. Vui lòng đăng ký trước 5 ngày kể từ ngày khai giảng.