Khóa học Inventor_Xuất bản vẽ chi tiết.

Khóa học Inventor_Xuất bản vẽ chi tiết.
Đánh giá!

Sau khi chạy phần mềm Autodesk  Inventor Professional, lúc này giao diện phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại Create New File.

Nhấp chọn vào Standard.idw như trên hình để vào môi trương lắp ráp chi tiết. Lúc này giao diện làm việc của Inventor sẽ có dạng như sau.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.