Lệnh Text cho chép chúng ta tạo ra các ghi chú trên bản vẽ chi tiết. Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Text  trên thanh công cụ.

Nhấp chọn một vị trí bất kỳ trên bản vẽ, lúc này sẽ xuất hiện hộp thoại Format Text.

Ở hộp thoại soạn thảo này có đầy đủ các chức năng cơ bản để chúng ta thể hiện ghi chứ trên bản vẽ theo ý muốn.

Sau khi nhập nội dung xong, nhấp chọn OK để xác nhận và kết thúc lệnh.