Giả sử ta có chiếc ê-tô như sau:

2773427091_8c7cdb2669

Ta cần khắc vạch và số lên chi tiết chia độ, như minh họa.

Trước tiên, ta tạo các vạch dài. Chọn mặt phẳng đầu nhỏ của chi tiết này và vẽ một đoạn thẳng như minh họa:

Rồi dùng lệnh Extruded Cut với các thiết lập như minh họa (nhớ phóng to hình lên để xem cho rõ):

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Sau đó, dùng lệnh Circular Pattern để tạo nhiều vạch dài:

Tương tự, ta tạo các vạch ngắn xen kẽ các vạch dài:

Lại chọn mặt phẳng nhỏ, dùng lệnh menu Tools, Sketch Entities, Text để “viết chữ” trên cung tròn:

Rồi lại dùng lệnh Extruded Cut để khắc chữ và hoàn tất thiết kế: