Thông thường nếu mình tự vẽ trực tiếp các vòng tròn trên Mastercam và lập trình cắt trên các vòng tròn đó thì sẽ không gặp lỗi này. Nhưng nếu bạn lập trình dựa trên các file Solid được convert từ Solidwork hay các phần mềm khác qua Mastercam để lập trình thì hay gặp phải 1 lỗi đó là sự trùng lắp line. Trong đó có 1 loại line mà mình không biết gọi như thế nào cho phải nên tạm thời mình gọi nó là line bao khung hay spline, line này giống như line mà mình dùng lệnh spline để vẽ nó vì nó liền lạc với nhau, và nó nằm trùng lắp trên các line đứt đoạn nên mình không thể nhìn ra được.

trung duong mastercam

Nhưng khi lập trình chọn line để cắt thì mình có thể nhận dạng ra nó, nếu chọn nhằm loại spline này thì nó sẽ hiển thị toàn bộ đường line bao khung bên ngoài hay bên trong của file solid giống như bạn đang chọn ở chế độ Plan mask ( chọn theo mặt phẳng của khối ). Và nếu lập trình cắt trên line này của 1 cung tròn ( hay vòng tròn ) thì nó sẽ cắt thành từng đoạn rất nhỏ để tạo ra 1 cung tròn giống như cung tròn mà mình thấy nhưng nó sẽ không mượt mà như 1 cung tròn mà mình tự vẻ ra.

Để xử lý vấn đề này thì mình chỉ việc xóa nó đi và lập trình trên các line đứt đoạn, còn nếu muốn chọn cắt toàn bộ line bên trong hay bên ngoài cùa 1 mặt phẳng thì chỉ cần tùy chọn Plan mask khi chọn line.

Trong các lệnh thiết trong Mastercam,cũng có một số lệnh hổ trợ trích xuất,tạo các Surface Edge của surface như Create Curve on one Edge,hay Curve on All edge.Tuy nhiên đầu ra của các lệnh này thường là đường cong bậc cao NURBS.Mình nghĩ hẳn là bạn đã sử dụng 2 lệnh này,để tạo ra các contour.

Bạn có thể sử dụng một lệnh khác để chuyển ngược lại thành các cung tròn hoặc đường tròn như mong muốn.Đó là lệnh Spimplyfy.Tùy theo giá trị Chord height mà đường Spline có chuyển thành đường tròn,hoặc cung tròn được hay không.Tốt nhất kết hợp thêm các lệnh Analyze khác để biết thêm về các bán kính cong tại vị trí cần tạo Surface Edge.