Đó là lệnh Cosmetic Thread dùng để tạo ren ngoài tương tự lệnh Hole .
Đối với Pro/E 5.0 bạn vào Insert > Cosmetic > Thread
Đối với Creo 1.0 bạn làm như sau :

tao ren preo tao ren creo

 

 

Việc thiết kế này rất hữu ích khi xuất bản vẽ giúp bạn tạo hình chiếu ren theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật. Trong Pro/E thì ren mô phỏng của mô hình 3D không được hiển thị như SolidWorks hay Inventor,… mà chỉ thấy hiển thị ở dạng khung dây.