Đôi khi muốn xoay hình khi sử dụng chuột mà nó thấy khó khó sử dụng,không giống như catia,pro. Cách sử dụng chuột trong mastercam khác với các phần mềm khác.

MMS_0612_Validating

Việc sử dụng chuột trong mastercam X-X7 đều giống nhau.Nếu theo mặt định của configuration trong phần mềm thì :

Chuột trái :dùng chọn một đối tượng hoặc nhiều đối tượng (selection)

Chuột giữa :nhấn và di chuyển dùng để xoay mô hình,cái này hình như ngược chiều so với catia,solidworks,proE…Nếu muốn pan thì Alt+nhấn chuột giữa và di chuyển.Một cách khác để đảo ngược chức năng này bạn có thể vào setting/configuration/screen đổi tính năng pin thành pan thì có thể nhấn chuột giữa di chuyển lúc này giống pan trong autocad,catia,Inventor...

Chuột phải :submenu.