Hiệu chỉnh ăn dao tại các góc Unigraphics NX

Hiệu chỉnh ăn dao tại các góc Unigraphics NX
Đánh giá!

Để hiệu chỉnh cách đi dao tại các phần góc bạn vào tab Corners trong hộp thoại thông số cắt để hiệu chỉnh.

28-08-2014 11-46-40 SA

 

Path Shape in Corners: Hình dạng đường chạy dao, chọn All Passes trong ô Smoothing, mục
đích là để êm dao hơn khi dịch chuyển step over.

28-08-2014 11-49-48 SA

 

Feed adjustment on arcs: Hiệu chỉnh bù dao khi cắt vòng cung
+Min compensation factor: hệ số bù dao nhỏ nhất
+Max compensation factor: hệ số bù dao lớn nhất
Để mặc định là None.
.Feed slowdown in Corners: bước tiến dao chậm lại khi dao ăn vào góc. Để mặc định là None.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.