Hầu hết các phần mềm gia công cơ khí đều có chức năng giới hạn vùng gia công, rất thích hợp cho những ai thường hiệu chỉnh gia công các chi tiết đã có sẵn, chỉ gia công lại một khu vực nào đó, mà không phải gia công toàn bộ, hoặc chỉnh sửa khuôn,..

Nếu bạn tách riêng vùng đó để gia công và xem như một chi tiết thì sẽ không kiểm tra được va chạm, do đó phải dùng đến chức năng này gọi là Containment.

28-08-2014 11-53-08 SA

 

Blank
+Trim by: Chọn None. Đường chạy dao hợp lý và ít tốn thời gian nhất.
+ In Process Workpiece: Chọn None Collision Checking (kiểm tra va chạm)
+ Chọn vào ô Check Tool and Holder để kiểm tra có va chạm trong quá trình gia công không

28-08-2014 11-53-20 SA

 

Smaill Area Avoidance. Để mặc định
.Reference Tool: Chọn dao tham khảo, thông thường nguyên công đầu tiên không cần chọn.
+ Reference Tool: NONE