Mastercam cung cấp giải pháp gia công tiện hoàn chỉnh, bạn có thể gia công tiện 2 trục, tiện trục C ( 4 trục) và xuất code chương trình gia công một cách đơn giản và hiệu quả.

Giáo trình tiện Mastercam X9 này sẽ giúp người học hiểu một cách đầy đủ về những thiết lập chương trình cơ bản, từ lúc bạn nhập file vào phần mềm, xoay file và thiết lập cơ bản trước khi tiến hành quy trình gia công.

Hình ảnh chi tiết thực hành:

giao-trinh-tien-mastercam-x9 tien-mastercam-x9
Tiếp theo đó là các hướng dẫn cho từng quy trình cụ thể, gồm vát mặt, tiện đường kính ngoài, tiện đường kính trong, gia công rãnh, gia công ren trên Mastercam X9, và đặc biệt có hướng dẫn gia công khoan bằng trục C trên Mastercam X9.
Giáo trình tiện Mastercam X9 này có thể đáp ứng mọi vấn đề khi tiện với phần mềm, người học sẽ dễ dàng áp dụng vào công việc thực tế một cách nhanh chóng.
Chi tiết được thực hành là Béc Phun và có hình dạng như hình, và nhiệm vụ của bạn là trải qua nhiều quy trình cho tới khi xuất được chương trình gia công, File thực hành gia công tiện Mastercam X9 sẽ được gởi kèm khi mọi người sở hữu tài liệu.

giao-trinh-gia-cong-tien-mastercamx9
Nội dung giáo trình tiện Mastercam X9 cho như dưới.

Số trang : 130 trang

Giá: 120.000 đ

Giảm còn 80.000 đ khi đặt hàng tại link:  https://goo.gl/forms/oSbjWhR4680SOhVu2

Tham khảo thêm: Khóa học Tiện CNC  – KHóa học Lập trình Tiện Mastercam

Giới thiệu 1
► Nội dung chương trình học 2
Yêu cầu cơ bản của người học tiện Mastercam 2
1. Thiết lập chung 5
► Mục đích học 5
► Trước khi học 5
► Bài 1: Khai báo máy gia công-Machine Definition 8
► Bài 2: Thiết lập Construction và Tool Planes 9
► Bài 3: Nhập file Part 11
► Bài 4: Xoay chi tiết 12
► Bài 5: Tạo hình học 2D CAD 15
► Bài 6: Thiết lập phôi trong trang Main Spindle 17
► Bài 7: Khai báo mâm cặp-Chuck Jaws 20
2. Vát mặt, Gia công thô, và tinh mặt ngoài 23
► Nội dung học 23
► Bài 1: Vát mặt chi tiết 23
► Bài 2: Phay thô đường kính ngoài 26
► Bài 3: Gia công tinh với Quick Finish Toolpath 33
► Bài 4: Mô phỏng đường chạy dao 36
3. Gia công rãnh và ren 41
► Nội dung học 41
► Bài 1: Gia công rảnh mặt ngoài: Multiple Chains 41
► Bài 2: gia công rãnh mặt ngoài: Rough Pass Only 47
► Bài 3: Gia công tinh dúi dao 48
► Bài 4: Gia công ren 54
► Bài 5: Mô phỏng đường chạy dao 59
4. Gia công trục C 63
► Nội dung bài học 63
► Bài 1: Tạo hình học khoan 63
► Bài 2: Thêm nhóm đường chạy dao mới 67
► Bài 3: Tọ quy trình khoan trục C (C-Axis Drill ) 68
► Bài 4: Sao chép chu trình khoan 74
► Bài 5: Hiệu chỉnh tham số khoan 75
5. Cắt đứt và đổi hướng phôi 79
► Nội dung bài học 79
► Bài 1: Cắt đứt chi tiết 79
► Bài 2: Lập lại chương trình khi đổi hướng phôi 83
6. Gia công đường kính trong 89
► Nội dung bài học 89
► Bài 1: Tạo dao mới trong Lathe Tool Manager 89
► Bài 2: Vạt mặt lưng chi tiết 98
► Bài 3: Khoan đường kính trong thứ nhất 99
► Bài 4: Khoan đường kính trong thứ hai 101
► Bài 5: Gia công thô và tinh đường kính trong thứ 3 104
► Bài 6: Thêm chu trình tiện ren trong ( ID Thread ) 109
► Bài 7: Kiểm tra lại kết quả 112
7. Xuất chương trình gia công 119
► Nội dung bài học 119
► Bài 1: Đánh lại số dao 119
► Bài 2: Xuất code 121

Nội dung xem trước: