Nhận thấy nhu cầu của nhiều người muốn nâng cấp phiên bản phần mềm từ Proengineer lên Creo Parametric 2.0, và các bạn sinh viên muốn học trước phần mềm này để khi ra trường có thể tìm kiếm được một công việc phù hợp, bạn cũng có thể thấy là hiện nay hầu hết các công ty cơ khí nói riêng và kỹ thuật nói chung để phải cần tới phần mềm hỗ trợ để giải quyết công việc của mình, thật là thiếu sót nếu bạn không nắm rõ phần mềm mà chỉ biết cơ bản, vì công việc thực tế thì muôn hình vạn trạng, chỉ biết cơ bản thì khi vào công ty, cũng chỉ gây khó khăn thêm, vì công việc thì không giải quyết được, nhân viên vẫn phải ngồi nghiên cứu,hi.

giao-trinh-creo giao-trinh-creo-parametric
Nhưng thời gian đầu thì cứ học cơ bản về Creo Parametric 2.0 để xem thế nào rồi tính tiếp, chỉ cần tập trung đọc giáo trình Creo Parametric 2.0 cơ bản này là có thể nắm được hết phần thiết kế 3d cơ bản rồi. Khi làm công ty thiết kế thì sẽ tự học thêm các phần thiết kế mặt, thiết kế sản phẩm.
Việc tự học khó nhất là sự kiên trì, và với tài liệu có sẵn hoàn toàn miễn phí này rồi mà bạn vẫn chưa thể sử dụng được cơ bản phần mềm Creo Parametric 2.0 thì xem lại coi mình đã học đúng cách, có thật sự theo lâu dài được mảng kỹ thuật, vì bước đầu tiên đã khó rồi còn các bước sau sẽ khó hơn như lập trình, lắp ráp xuất bản vẽ, phần khuôn,..

Hình ảnh và mục lục:

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CREO PARAMETRIC 2.0. 6

1. Giới thiệu Creo Parametric 2.0. 6

2. Một số lưu ý đầu tiên về Creo 2.0. 6

2.1. Định dạng file. 6

2.2. Tìm hiểu một số biểu tượng đầu tiên. 6

CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG VẼ PHÁC 2D – SKETCH.. 12

1. Tạo tập tin Sketch. 12

2. Môi trường Sketch. 12

2.1. Các thao tác chuột 13

2.2. Các lệnh của Sketch. 13

2.3. 10 bài tập ví dụ và hướng dẫn chi tiết 16

2.3.1 Ví dụ 1. 16

2.3.2 Ví dụ 2. 21

2.3.3 Ví dụ 3. 24

2.3.4 Ví dụ 4. 26

2.3.5 Ví dụ 5. 31

2.3.6 Ví dụ 6. 35

2.3.7 Ví dụ 7. 37

2.3.8 Ví dụ 8. 40

2.3.9 Ví dụ 9. 43

2.3.10 Giới thiệu một số kĩ thuật còn lại trong Sketch. 49

a. Vẽ elip. 49

b. Vẽ đường cong Arc. 50

c. Vẽ Spline. 51

d. Lệnh Rotate resize. 51

e. Lệnh Divide. 53

f. Lệnh corner. 53

g. Một thủ thuật nhỏ. 54

CHƯƠNG 2. MÔI TRƯỜNG PART – VẼ 3D.. 55

2.1 Giới thiệu môi trường 3D.. 55

2.1.1 Tạo mới tập tin 3D.. 55

2.1.2 Một số thành phần cơ bản cần lưu ý. 56

a. Lựa chọn mặt phẳng hiển thị 56

b. Hiển thị các yếu tố cơ bản. 57

c. Thanh lệnh. 57

d. Lịch sử lệnh – Model tree. 57

2.2 Giới thiệu tập lệnh trong môi trường PART – 3D.. 58

2.3 Giới thiệu lệnh Extrude. 59

2.3.1 Định nghĩa. 59

2.3.2 Ý nghĩa các thành phần trong Extrude. 59

a. Thẻ trong Extrude. 59

b. Các công cụ. 62

2.3.3. 6 ví dụ về lệnh Extrude. 63

a. Ví dụ 1. 63

b. Ví dụ 2. 66

c. Ví dụ 3. 71

d. Ví dụ 4. 77

e. Ví dụ 5. 85

f. Ví dụ 6. 89

2.4 Giới thiệu lệnh Revolve. 94

2.4.1 Định nghĩa. 94

2.4.2 Các ví dụ vẽ Revolve. 95

a. Ví dụ 1. 95

b. Ví dụ 2. 98

2.5 Giới thiệu lệnh Sweep. 100

2.5.1 Định nghĩa. 100

2.5.2 Hướng dẫn lệnh Sweep. 100

2.5.3 Các ví dụ điển hình. 103

a. Ví dụ 1. 103

b. Ví dụ 2. 107

c. Ví dụ 3. 113

2.6 Giới thiệu lệnh Helical Sweep. 120

2.6.1 Định nghĩa. 120

2.6.2 Hướng dẫn lệnh. 120

2.6.3 Các ví dụ minh họa. 122

2.6.3.1 Ví dụ 1. 122

2.6.3.2 Ví dụ 2. 126

2.6.3.3 Ví dụ 3. 132

2.6.3.4 Ví dụ 4 (mở rộng). 138

2.7 Giới thiệu lệnh Blend. 140

2.7.1 Định nghĩa. 140

2.7.2 Hướng dẫn lệnh. 140

2.7.3 Các ví dụ minh họa. 140

2.7.3.1 Ví dụ 1. 140

2.7.3.2 Ví dụ 2. 144

2.7.3.3 Ví dụ 3. 149

2.8 Giới thiệu lệnh Sweep Blend. 154

2.8.1 Định nghĩa. 154

2.8.2 Hướng dẫn lệnh. 154

2.8.3 Ví dụ minh họa. 155

2.9 Giới thiệu lệnh Rotational Blend. 158

2.9.1 Định nghĩa. 158

2.9.2 Hướng dẫn lệnh. 158

2.9.3 Các ví dụ minh họa. 160

2.10 Giới thiệu lệnh Chamfer. 163

2.10.1 Định nghĩa. 163

2.10.2 Hướng dẫn lệnh. 163

2.11 Giới thiệu lệnh Rib. 165

2.11.1 Định nghĩa. 165

2.11.2 Hướng dẫn lệnh. 165

2.11.3 Các ví dụ minh họa. 166

2.11.3.1 Ví dụ 1. 166

2.11.3.2 Ví dụ 2. 170

2.12 Giới thiệu lệnh liên quan đến Surface. 174

2.12.1 Định nghĩa. 174

2.12.2 Ví dụ minh họa. 174

2.13 Ví dụ tổng hợp. 178

Chương 3. Môi trường xuất hình chiếu Drawing. 185

3.1 Tạo bản vẽ mẫu. 185

3.1.1 Chuẩn bị font chữ. 185

3.1.2 Tạo bảng vẽ mẫu. 186

3.2 Tạo hướng nhìn, mặt cắt 192

3.2.1 Tạo hướng nhìn 2D.. 192

3.2.2 Tạo hướng nhìn 3D.. 193

3.2.3 Tạo mặt cắt 193

a. Mặt cắt phẳng. 193

b. Mặt cắt bậc. 194

3.3 Hướng dẫn từng loại hình chiếu. 196

3.3.1 Tạo mới và thiết lập bản vẽ. 196

3.3.2 Tạo các hình chiếu. 197

3.4 Lên kích thước và yêu cầu kĩ thuật 202

Linkdown tài liệu:

http://www.mediafire.com/download/nlt3o2n854b574d/giaotrinhcreoparametric.rar
Cứ tham khảo tốt tài liệu Creo Parametric 2.0 này rồi chúng tôi sẽ cập nhật thêm các giáo trình miễn phí khác của Creo Parametric 2.0 .

Linkdown phần mềm Creo 2.0

Giáo trình thiết kế mặt Creo parametric 2.0

Phần mềm creo parametric là phiên bản cải tiến của phần mềm Proe, nếu đã sử dụng qua proe thì bạn sẽ không thấy mấy khó khăn khi sử dụng phiên bản này. Và đặc biệt tài liệu này dành cho phần thiết kế mặt cơ bản, hiểu được các trình tự dựng hình, các cách lấy […]

Tài liệu nâng cao Creo Parametric