Trước khi đi sâu vào nghiên cứu các tài liệu và chuyên ngành, hoặc thậm chí bạn muốn thi vào các trường kỹ thuật song vẫn chưa thể hình dung những gì mình học và lo lắng là có phù hợp với những sở thích năng khiếu hay không thì hãy xem trước giáo trình cơ bản nhất.

Bên dưới là giáo trình công nghệ chế tạo máy cơ bản được viết một cách ngắn gọn và cụ thể, không hoa mỹ nhưng lại khá thực dụng và dễ hiểu, sẽ không mất thời gian đọc lan man bạn sẽ được đi vào trực tiếp các nội dung chính của tài liệu. Chúng tôi cũng hi vọng việc chia sẻ giáo trình này không ảnh hưởng đến vấn đề quyền lợi của tác giả.

Đồng thời không phải tài liệu nào cũng hoàn hảo, bạn nên chọn lọc và bỏ qua những luận điểm nào mà bạn chưa cần hoặc thấy nó khác với những trải nghiệm thực tế trong công việc của bạn.

giaotrinhcongnghechetaomay

Nội dung của Ebook giáo trình công nghệ chế tạo máy – Lưu Đức Bình – BK Đà Nẵng

 • Chương 1 : Các khái niệm cơ bản
 • Chương 2 : Chất lượng bề mặt chi tiết máy
 • Chương 3 :  Độ chính xác gia công
 • Chương 4 : Chuẩn trong chế tạo máy
 • Chương 5 : Các phương pháp gia công chuẩn bị
 • Chương 6 : Gia công bề mặt chi tiết máy
 • Chương 7 : Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết máy
 • Chương 8 : Quy trình chế tạo các chi tiết điển hình
 • Chương 9 : Gia công bánh răng
 • Chương 10 : Công nghệ lắp ráp các sản phẩm cơ khí

Link download giáo trình công nghệ chế tạo máy 

 • http://www.mediafire.com/download/d8l4j51au6zbbd3/Cong+nghe+che+tao+may+-+DH+Da+Nang.rar