SolidWorks User Interface khá đơn giản. Có 6 vùng giao diện chính mà bạn có thể làm việc.

1) Menu Bar – Top gồm New File, Open File, Save, Print, Undo, Select, Rebuild, File Properties và Options.

1

2) Command Manager – truy cập vào công cụ chỉnh sửa chi tiết, cụm chi tiết và bản vẽ.

2

3) Feature Manager design tree – phác thảo cách tạo chi tiết, cụm chi tiết và bản vẽ.

3

4) Status bar – cung cấp thông tin về chi tiết, cụm chi tiết và bản vẽ.

3

5) Head up view toolbar – công cụ xem chẳng hạn như  zoom, pan, zoom plane và section view.

5

6) Graphics area – vùng làm việc cho về chi tiết, cụm chi tiết và bản vẽ..

6