Multipass là nhiều đường gia công áp sát dần biên dạng cần gia công. Sử dụng trong trường hợp phải chia nhiều lớp gia công do lương dư lớn. Thường áp dụng với gia công “ăn” ở ngoài (Ít sử dụng với gia công ở trong lấn ra). chú ý kiêu này ta tự tính toán số lớp cho hợp lý giữa dao và lương dư.
Có cách khác thay thế kiểu gia công này là ta vẫn sử dụng pocket với 1 đường bao ngoài lớn hơn kích thước phôi 1 chút.

multipasses

Nếu phôi hình gì và gia công theo hình đó (phôi chữ nhật và chi tiết chữ nhật, phôi hình trụ tròn và chi tiết dạng trụ tròn…) thì Multipass ko nói làm gì. Tuy nhiên nếu phôi hình chữ nhật mà gia công chi tiết trụ tròn hay ngược lại (điều này thực tế thường ít gặp vì mang lên máy CNC thì phôi đã gần hoàn chỉnh rồi) thì lúc này Multipass lại có vai trò quan trọng, nếu bạn đặt số lớp Multipass ko đủ sẽ ko ăn hết lượng dư (điển hình là Contour).
Multipass là thông số rất quan trọng, nó bao gồm Rough (gia công thô) và Finish (gia công tinh). Theo như hình bên trên của Cadman thì Number là số lớp cắt và spacing là bước tiến dao. Việc đặt các thông số này chính là 1 phần của bước thiết lập chế độ cắt.
Với Contour: biên dạng xác định nhưng lượng dư ko xác định, do đó nếu ko đủ số lớp Multipass sẽ ko ăn hết lượng dư, máy ko tự tính toán dc.
Với Pocket: gia công trong 1 hốc nào đó, có lượng dư và biên dạng xác định do đó ko cần thiết lập Multipass máy vẫn tính để ăn hết lượng dư dc.