Gia công catia_Bước tiến dao khi gia công Contour

Gia công catia_Bước tiến dao khi gia công Contour
Đánh giá!

f1 f2 f3

Ta thấy có sự thay đổi khoảng cách giữa các Pass.

 

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.