khoa hoc catia 1

 1. Tồng quan về phần mềm catia
  1. Hướng dẫn các thiết lập, tùy chỉnh
  2. Hướng dẫn cách sử dụng chuột trong catia
 2. Vẽ phác thảo
  1. Các lệnh vẽ đường thẳng, hình chự nhật, cung tròn, …
  2. Các lệnh trim, exten, ràng buộc các đối tượng
  3. Hướng dẫn ghi, hiệu chỉnh kích thước
 3. Thiết kế chi tiết
  1. Thực hành vẽ Sketch.
  2. Lệnh Extrude, Extrude cut. Bài tập.
  3. Lệnh Revole, Revole cut. Bài tập.
  4. Lệnh Sweep, Sweep cut. Bài tập
  5. Lệnh tạo các đối tượng tham chiếu hổ trợ thiết kế (Điểm, trục, mặt…). Làm bài tập nâng cao. áp dụng đối tượng tham chiếu.
  6. Lệnh Loft, Rib. Bài tập.
  7. Lệnh sheel, hole wizard
  8. Nhóm lệnh xử lý các đối tượng (Filet, chamfer,…),  sao chép đối tượng (move, mirror,…)
  9. Bài tập tổng hợp (ôn lại các lệnh đã học)..
  10. Nhóm lệnh Pattern. Bài tập
 4. Lắp ghép chi tiết. Thực hành.
 5. Tạo bản vẽ kỹ thuật (Drawing). Thực hành.
 6. Bài tập tổng kết.

Một số sản phẩm của học viên khi kết thúc khóa học.

sanphamcatia1

sanphamcatia2 sanphamcatia3