Cách tạo và sử dụng lệnh để thiết lập các thông số cho dao cắt, một phần đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình gia công.
Các dụng cụ cắt được phân loại theo loại gia công. Ví dụ như dụng cụ khoan thì được để ở mục Drill chứ không thể Mill_planar hoặc Mill_contour Type. Biểu đồ dưới sẽ cho thấy các nhóm và loại dao. Một số loại dao thì có thể dùng cho nhiều nhóm.

29-08-2014 12-00-37 SA 29-08-2014 12-00-51 SA

 

29-08-2014 12-01-03 SA