Nhằm giúp người mới làm quen với phần mềm thiết kế cơ khí có thể tự học nhanh hơn, mau chóng thành thạo phần mềm và tìm kiếm cho mình một công việc thích hợp thì sắp tới trung tâm Advance Cad sẽ chia sẻ một số giáo trình phần cơ bản, giáo trình này chỉ giúp bạn nắm rõ cách sử dụng phần mềm, các thao tác, cách bố trí lệnh, tùy chọn và sau đó bạn tự học nhanh hơn.

Giáo trình NX11 dưới đây được viết như vậy, viết sao cho ngắn gọn dễ hiểu, và bạn cũng biết là viết thật sự dễ hiểu không phải là điều đơn giản, giáo trình NX11 này cũng được cố gắng thể hiện sao cho súc tích nhất, đơn giản nhất, do đó chỉ thích hợp với những người mới học phần mềm NX hoặc những ai đã học NX nhưng còn một số điểm chưa rõ.

Phần giáo trình Full sẽ có hơn 400 slide, dùng cho mục đích đào tạo, còn phần giáo trình chia sẻ này gồm 72 trang, và thể hiện tương đối nội dung cho người mới học, sau đó bạn có thể tự học thêm các tài liệu được chia sẻ khác hoặc các video trên mạng, giáo trình càng về sau sẽ càng khó và cần phải có người hướng dẫn nên chúng tôi không share tất cả, nhằm đảm bảo nội dung vừa đủ cho những người tự học, việc tự học với thông tin quá nhiều thật sự rất khó học, và đó cũng là sự lãng phí, tuy nhiên sau một thời gian nếu thấy cần thiết chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ bài giảng đào tạo.

Trước khi nhận xét và đánh giá mơ hồ bạn có thể tải giáo trình về và tự mình nhận xét, không gì chính xác hơn khi thực hành và những lời đóng góp của các bạn chính là động lực để chúng tôi chia sẻ thêm tài liệu NX và khắc phục những thiếu sót để giáo trình NX mới được hoàn thiện nhất.

Bên dưới là nội dung bài giảng NX.

 

 

Và Linkdown load    Giáo trình NX11 cơ bản