Trong khi hiệu chỉnh một sketch thì không như vậy được và cần như vậy để làm gì? Tại sao bạn lại muốn chỉ có những thay đổi hình dạng sketch một lần duy nhất, sau khi đã kết thúc việc hiệu chỉnh hàng loạt các giá trị kích thước? Nhỡ chỉ một giá trị có thay đổi nhỏ, đã dẫn đến vô nghiệm thì sao? Khi đó, bạn còn biết đường mà lần, chứ như bạn muốn, thì sẽ rắc rối to.

Nếu bạn, vì một lý do đặc biệt nào đó, vẫn muốn có sự cập nhật vào phút chót, sau hàng loạt những thay đổi giá trị kích thước của một profile, bạn đừng dùng lệnh Edit Sketch nữa, mà chỉ cần double-click vào feature được tạo từ biên dạng đó, bạn sẽ thấy toàn bộ các kích thước của biên dạng xuất hiện. Bạn cứ việc thay đổi các giá trị mà mô hình không hề suy chuyển, cho tới khi bạn click công cụ Rebuild. Nhưng khuyên bạn không nên như vậy, như đã nêu trên, vẫn nên sau mỗi thay đổi, ta lại Rebuild luôn, để nếu có “lố” thì còn biết đường mà sửa!

Ví dụ, ta có biên dạng sau:

2971358916_a558d09792

Và dùng lệnh Extrude để tạo thành mô hình:

2970516679_b1885623c5

Nếu double-click vào mô hình này, ta sẽ thấy các kích thước tạo ra nó, gồm các kích thước của biên dạng và chiều cao của khối:

2970516711_1463f26c98

Ta thay đổi một loạt giá trị các kích thước mà mô hình vẫn không thay đổi:

2970516781_4a16ff8fdb

Chỉ khi ta click công cụ Rebuild thì mô hình mới cập nhật các giá trị mới:

2971359048_958944c4e3

 

DCL-Meslab