Cách tạo hộp đơn giản

Cách tạo hộp đơn giản
Đánh giá!

Cách tạo hộp đơn giản 1

 

1. Click New11  , Click Part 12OK.

2

2. Click Top Plane và click Sketch.

3. Click Rectangle13 , phác thảo hình chữ nhật bắt đầu từ gốc.

4

4. Click Smart Dimension14 , nhấn vào mép cạnh và mép trên cùng để đo kích thước là 1.0in x 1.0in.

6

5. Click Features>Extruded Boss/Base

7

Thiết lập D1 1.0in

8

 

và click 15.

6. Hoàn tất

9

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published.