Vào Tolerance để tìm hiểu và điều chỉnh cho hợp lý.Có thể đây là nguyên nhân.Phần lớn người sử dụng Mastercam đều để mặc định giá trị này là 0.025.Tuy nhiên nó có ảnh hưởng độ dài ngắn của chương trình khi xuất ra.Do bạn chấp nhận mặc định đối với Rough và Finish đều là 0.025 nên thời gian tính toán lâu,chương trình sẽ dài hơn.Tuy nhiên nếu điều chỉnh hợp lý thì quá trình tính toán Toolpath sẽ nhanh,chương trình ngắn hơn (có khi giảm được hơn vài chục ngàn Line).Dung lương File nhẹ hơn.

Và thiết lập Line/Arc Filter Settings cho phù hợp.

Trong đó nó có cho phép bạn thiết lập bán kính nhỏ nhất khi nội suy trên mặt cong là bao nhiêu?Bán kính lớn nhất khi nội suy là bao nhiêu?

Dựa vào 2 thông số này mà trong quá trình tính toán đường chạy dao,khi xuất ra chương trình sẽ có G2 hay G3,tương ứng với các Radius mà bạn đã thiết lập trong một khoảng giới hạn nào đó.Tuy nhiên bạn phải nắm rõ các Radius này trên bề mặt mô hình thì mới được.Nếu nhỏ quá,quá trình tính toán toolpath sẽ diễn ra lâu hơn và kết quả là dung lương File nặng hơn,chương trình xuất ra sẽ dài hơn,điều này phải xem xét kỹ.

Nếu như bạn thiết lập 2 thông số này lớn hơn các giá trị thực tế trên bề mặt thì quá trình tính toán nhanh hơn,tuy nhiên độ chính xác của bề mặt không đảm bảo vì ví dụ tại các vị trí bán kính nhỏ nhất trên mô hình là 0.05 mà bạn thiết lập là 0.1 thì đầu ra sẽ là theo 0.1 chứ không theo 0.5.Tuy nhiên giá trị nhỏ hơn sẽ làm cho biên dạng càng chính xác.

Còn nếu không dùng.Mastercam sẽ tính toán và cho đầu ra tại các bán kính cong trên mô hình theo các line.Bạn cứ nghĩ như một cung tròng là một tập hợp các line thì lúc này sẽ hiểu ngay,nếu chia càng nhiều line thì biên dạng càng chính xác.Tuy nhiên chia theo Line tức là chương trình đầu ra sẽ theo G1,chương trình chỉ dài hơn,dung lượng File nặng hơn chứ độ chính xác vẫn đảm bảo được.

gia cong mastercam