Tiếp theo là lệnh vẽ đường thẳng, với rất nhiều tùy chọn khi vẽ, các tùy chọn như hình bên dưới.

2.2.1 Endpoints

Vẽ thông qua hai điểm đầu cuối, bạn có thể nhấp chọn hai điểm này ở trên màn hình hoặc nhập tọa độ X,Y cho nó.

Nhấp các điểm liên tục để tạo các đường liên tục, nếu muốn ngắt đường thì bạn nhấp chuột phải để vẽ đường khác.

18 4019

2.2.2 Tùy chọn Polar

Để vẽ theo giá trị chiều dài và góc.

Trình tự:

Nhấp chọn điểm bắt đầu.

Nhập giá trị góc cho đường. Góc tính theo ngược chiều kim đồng hồ, hướng ngang từ trái qua phải là 0 độ, hướng lên trên là 90 độ,…

Sau đó nhập chiều dài đường, hoặc có thể nhấp chuột để chọn vị trí, nó sẽ ràng buộc theo góc trước đó.

8121

2.2.3 Tùy chọn Bisect.

Tùy chọn phân giác, bạn chọn hai đường để lấy đường phân giác, rê chuột vào hướng cần lấy phân giác, ở dưới đường phân giác nằm giữa hai đường như hình.

22

2.2.4 Tùy chọn Tangent

Tùy chọn này dùng để tạo đường thằng tiếp tuyến với cung hoặc đường tròn cho trước. Để thực hiện bạn vẽ hai đường tròn bất kì để thực hành.

 

23

Chọn lệnh Line và nhấp chọn vào tùy chọn tangent

Nhấp vào đường tròn sẽ có đường thẳng tiếp tuyến với nó, nhấp thêm đường tròn thứ hai sẽ được đường tiếp tuyến nối hai đường tròn.

24 27

2.2.5 Tùy chọn Perpend Cir

Dùng để tạo đường tiếp tuyến với đường tròn và vuông góc với đường đã cho.

Nhấp vào đường tròn, sau đó nhấp đường thẳng cần vuông góc, ta có kết quả là đường như hình dưới.

2526  27  4128

2.2.6 Tùy chọn Parallel, Side Distance

Dùng tạo đường song song với đường cho trước theo khoảng cách xác định.

Chọn đường cần song song với nó

Nhập khoảng cách song song

Nhấp mũi tên để chọn hướng của đường.

29 33  31 3230

Như ở trên nhập khoảng cách giữa các đường là 10.

 

2.2.7 Tùy chọn parallel Point

Tùy chọn này dùng để tạo một đường song song với đường cho trước và đi qua một điểm.

34 35

Chọn đường màu xanh là đường lấy song song, chọn tiếp điểm để đường song song này đi qua.

36 37

2.2.8 Tùy chọn Parallel arc.

Tạo đường song song với đường cho trước và tiếp xúc với cung tròn hoặc đường tròn.

Vẽ đường thẳng và cung bên dưới. Chọn lại lệnh Line và tick chọn Parallel arc.

Chọn đường thẳng và cung.

38 39 42