Các tùy chọn tạo vỏ Shell trong Proe

Các tùy chọn tạo vỏ Shell trong Proe
Đánh giá!

 

 

 

 

Tôi có một ví dụ như sau :
( Kết quả thể hiện ở dạng mặt cắt

tao vo proe

Bạn vào lệnh Shell > nhập giá trị thickness > options
+ Extend inner surface

 

huong dan proe

 

Tùy chọn Entend excluded surfaces

dao tao proe

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published.