28-08-2014 12-07-04 CH

Non Cutting Moves: Các thông số liên quan tới chạy dao không cắt, rút dao lên,
dao ăn vào chi tiết, ra khỏi chi tiết …

.Closed Area: đường vào dao nên chọn là Helical hoặc Arc để dao không cắt vào chi tiết đột ngột.
+ Chọn Helical trong danh sách Engage Type

28-08-2014 12-09-25 CH

Open Area: đường ra dao nên chọn là đường thẳng để tiết kiệm thời gian.
+ Chọn Linear trong danh sách Engage Type

28-08-2014 12-09-11 CH