Chọn các đối tượng quay 249 252 250

Kích chuột chọn biểu tượng lệnh như trên

Chọn trung tâm xoay (điểm ,trục)

Gõ hoặc kích  lấy 2 điểm làm tham chiếu cho vật xoay.

251

Bản sao các đối tượng cách nhau trong cột, dòng, và các cấp trong x, y, z-hướng.

+ bản sao đối tượng tạo xếp lên nhau tạo khối hình hộp chữ nhật.

+ bản sao đối tượng tạo ra quanh 1 tâm

+ tạo ra các bản sao của đối tượng nằm dọc chiều dài đường cong

+ các bản sao nằm trên một mặt phẳng

+ tạo ra các bản sao nằm dọc chiều dài đường cong trên mặt phẳng.

+tạo ra các bản sao dọc theo một đường thẳng tuyến tính

Thao tác lệnh : tạo các bản sao cho một khối tròn tạo thành 1 khối hình hộp chữ nhật

Kích chuột vào biểu tượng   252

Chọn đối tượng cần sao chép & Enter

Tại dòng nhắc  số bản sao theo trục X):

Number in X direction : ví dụ theo trục X có 4 ô

Number in Y direction   :4

Number in Z direction  :4

Unit cell or X Spaking : 8 (Khoảng cách giữa các vật với nhau )

Unit cell or Y Spaking : 8

Unit cell or Z Spaking : 8

Cuối cùng Enter ,như hình:

253

Tạo  những đường cong hình chữ văn bản, các bề mặt, hoặc polysurfaces dựa trên phông chữ TrueType.

thao tác lệnh :

kích chuột vào biểu tượng trên 254

gõ chữ vào cửa sổ text object /ok

255