239   Undo : ctrl+z ( trở lại,lùi lại )    

240 [h4]Redo  : ctrl + Y ( làm lại )[/h4][h5][/h5]

 241Cut     : ctrl + X ( cắt đối tượng )

242   Copy : ctrl + C (sao chép đối tượng )

244Paste :  ctrl +V  ( dán đối tượng )

243ctrl +J (kết nối các đối tượng lại với nhau thành một    khối duy nhất.

Thao tác lệnh :

Chọn các đối tượng muốn gắn kết với nhau

Kích chọn lệnh join như biểu tượng.

245 :ctrl + T ( Cắt giảm và xóa phần lựa chọn của một đối tượng tại các giao lộ với đối tượng khác.)

Thao tác lệnh :

Chọn các đối tượng cắt.

Kích chon lệnh như biểu tượng

Chọn những phần cần cắt bỏ của đối tượng.

   246:ctrl + shift + S. (Chia đối tượng thành các phần bằng cách sử dụng các đối tượng khác như máy cắt.)

247refereer : Di chuyển các đối tượng từ một địa điểm khác.

 248Quay đối tượng quanh một trục vuông góc