NX CAM được giả lập với một thư viện các dụng cụ cắt hay dùng, giúp ta tiết kiệm thời gian khi thiết lập các thông số cho từng loại dao. Việc chọn dao từ thư viện đáp ứng cho việc thiết lập các dao không nằm trong thư viện dao tiêu chuẩn.
– Trong môi trường Manufacturing , tab Home , chọn Create Tool 28-08-2014 11-55-16 CH

hoặc trên thanh Top Border chọn Menu > Insert > Tool.
– Hộp thoại Create Tool xuất hiện, trong tab Library có 2 mục

 

 

Retrieve Tools from Library 28-08-2014 11-55-31 CH
Chọn dao từ thư viện
Retrieve Devices from Library 28-08-2014 11-55-38 CH
Chọn một thiết bị từ thư viện (Đồ gá, đầu dao, đầu chuyển)

Các thông số của dao
Với mỗi loại dao thì các thông số cần thiết lập cũng khác nhau.
Các thông số như đường kính, chiều dài, số rãnh thoát phoi là các thông số chung, đồng thời cũng có một số thông số riêng biệt như Point Angle trong khoan.

28-08-2014 11-57-25 CH 28-08-2014 11-57-41 CH