Phần mềm Rhino rất mạnh trong việc tạo hình kiểu dáng công nghiệp, các công cụ thiết kế rất đa dạng, kèm theo đó là phần hiệu chỉnh mô hình, do khá nhiều lệnh nên thời gian học phần mềm Rhino sẽ lâu, bù lại bạn có thể xử lý hầu hết những thiết kế khó.

hieu-chinh-mo-hinh-rhino

Danh sách các nhóm công cụ hiệu chỉnh mô hình trên Rhino 5.
Công cụ chung: xóa, xóa các bản sao, nối, ghép, cắt, bỏ cắt,  mở rộng, bo tròn, chamfer, thuộc tính đối tượng, lịch sử.

Công cụ chuyển đổi: cắt, sao chép, dán, di chuyển, xoay, nhân bản, tỉ lệ, căng, sắp xếp, mảng, xoắn, uốn cong, tạo côn, shear, offset, định hướng, bo dọc theo đường cong, kéo, chiếu, boxedit, smash, squish.

Các điểm và đường cong: điểm kiểm soát, chỉnh sửa điểm, đường dẫn, làm mịn, công bằng, thay đổi độ, thêm / gỡ bỏ các nút, thêm khung, xây dựng lại, refit, khớp, đơn giản hóa, thay đổi trọng lượng, làm định kỳ, điều chỉnh cuối phình, điều chỉnh đường may, định hướng Cạnh, chuyển đổi sang cung, đường thẳng hoặc các đoạn thẳng.

Các bề mặt: các điểm kiểm soát, đường kiểm soát, độ thay đổi, thêm / gỡ bỏ các nút, khớp, mở rộng, hợp nhất, nối, untrim, chia bề mặt bằng isoparm, xây dựng lại, co lại, tạo khoảng trống, Boolean (union, difference, intersection) Mảng dọc theo đường cong trên bề mặt.

Solids: cạnh mép, xuất từ bề mặt c, tạo vỏ, Booleans (union, difference, intersection).

Lưới:  phá vỡ liên kết, nối, hàn, thống nhất, áp dụng cho bề mặt, giảm đa giác.

List các lệnh bằng tiếng Anh:

Lệnh thường dùng : delete, delete duplicates, join, merge, trim, untrim, split, explode, extend, fillet, chamfer, object properties, history.

Lệnh di chuyển: cut, copy, paste, move, rotate, mirror, scale, stretch, align, array, twist, bend, taper, shear, offset, orient, flow along curve, pull, project, boxedit, smash, squish.

Điểm và đường : control points, edit points, handlebars, smooth, fair, change degree, add/remove knots, add kinks, rebuild, refit, match, simplify, change weight, make periodic, adjust end bulge, adjust seam, orient to edge, convert to arcs, a ployline, or line segments.

Mặt : control points, handlebars, change degree, add/remove knots, match, extend, merge, join, untrim, split surface by isoparms, rebuild, shrink, make periodic, Boolean (union, difference, intersection), unroll developable surfaces, array along curve on surface.

Khối: fillet edges, extract surface, shell, Booleans (union, difference, intersection).

Chia lưới: explode, join, weld, unify normals, apply to surface, reduce polygons.

thiet-ke-rhino

Danh sách các lệnh hiệu chỉnh được cập nhật mới trên bản Rhino 5:
ConvertExtrusion – Chuyển các đối tượng đùn thành các mặt phẳng và bề mặt.
MakeUniformUV – Cho phép chọn hướng bề mặt để làm cho đồng nhất.
MatchCrvDir – Phù hợp hướng của các đường cong đã chọn vào một đường cong được chỉ định.
MatchProperties – Phù hợp với đối tượng, vật liệu, và thuộc tính kết cấu của một hoặc nhiều đối tượng vào một đối tượng nguồn.
MergeAllEdges – Hợp nhất tất cả các cạnh đủ tiêu chuẩn của một bề mặt hoặc bề mặt đa diện.
ModifyRadius – Thay đổi bán kính của cung và vòng tròn hiện tại.
NonmanifoldMerge – Tạo ra một bề mặt đa dạng không đa dạng từ các bề mặt giao nhau và đa diện.
RebuildUV – Xây dựng lại bề mặt theo một hướng với tùy chọn Toggle, và Type = Normal / Loose / Tight / Straight / Uniform tương tự như Loft.
SolidPtOn – Bật chỉnh tay nắm ở đầu của bề mặt và kết hợp cạnh polysurface, bao gồm chất rắn đóng.
SetSurfaceTangent – Thiết lập một hướng tiếp tuyến bề mặt không được trimmed và không liên kết đến một hướng xác định.
UnjoinEdge – Gắn các cạnh polysurface đã chọn.
UntrimAll – Untrimp tất cả các đường cong tỉa trên một đối tượng trong một thao tác, bao gồm cả cạnh và lỗ.
UntrimBorder – Không triệt tiêu đường viền bên ngoài để lại các lỗ thủng.
UntrimHoles – Không cắt lỗ bên trong để lại biên ngoài được cắt

Xem thêm về phần mềm Rhino:

advancecad.edu.vn/khoa-hoc-thiet-ke-co-ban-tren-phan-mem-rhinoceros/
28 Tháng Bảy 2014  Có thể bạn ít nghe đến phần mềm Rhino, nhưng phần mềm này khi thiết kế các sản phẩm 3D thì không gì sánh bằng, giúp bạn hoàn toàn tự tin …
advancecad.edu.vn/khoa-hoc-giay-dep-dao-tao-giay-dep-khuon-de-giay- rhino/
3 Tháng Bảy 2015  Chương trình thiết kế giày dép này chỉ tập trung vào thiết kế đế giày dép, bạn lưu ý đây là phần đế, ngoài ra còn phần thiết kế quai và nó là một …
advancecad.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-rhino-nganh-dong-tau/
8 Tháng Mười 2015  Chương trình đào tạo thiết kế tàu rhino kéo dài 16 buổi, bạn vừa được học về sử dụng rhino cơ bản, và được học thêm các công cụ, quy trình …