Cách tính diện tích bề mặt và khối lượng (thể tích) trong Solidworks

Cách tính diện tích bề mặt và khối lượng (thể tích) trong Solidworks
Đánh giá!

Tính diện tích các bề mặt: Dùng công cụ menu Tools, Measure…

Nếu chọn một bề mặt: có kết quả diện tích và chu vi bề mặt đó:

 

tinhdientichsolidworks

Nếu chọn hai bề mặt: có kết quả khoảng cách và tổng diện tích các bề mặt này:

 

2807846896_c6b4132d2f_o

Nếu chọn hơn 2 bề mặt, có tổng diện tích:

2807846900_fd3161ea09_o

Đơn vị đo do người dùng tự chọn. Công cụ này có thể giúp tính chính xác lượng sơn cần dùng để phủ kín các bề mặt cụ thể.Tính khối lượng và tổng diện tích: Dùng công cụ menu Tools, Mass Properties…

2807846902_f77578bf4a_o

Hộp thoại này còn thông báo các thông số khác như tọa độ trọng tâm, moment quán tính theo gốc tọa độ hoặc theo trọng tâm.Ta có thể tùy chọn hệ đơn vị đo và đặt giá trị khối lượng riêng.

 

 

Incoming search terms:

  • tinh khoi luong tren nx10 software

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published.