Đó là do SW hiển thị cả giá trị và tên của kích thước. Để không cho hiển thị tên kích thước nữa, bạn vào menu Tools, Options để mở hộp thoại System Options – General ra, tại nhãn System Options, mục General, bạn hủy kiểm Show dimention names là xong.

solidworks-show-features
Lưu ý: tên kích thước là RD1, RD2… có nghĩa đây là các kích thước bạn lấy thủ công, bạn nên tập thành thói quen thiết kế sao cho hầu hết các kích thước đều có thể chèn tự động thì hay hơn.