Tài liệu này thích hợp cho những người mới học, cung cấp các kiến thức về chu trình gia công, cách chọn chu trình gia công cả tiện lẫn phay cho một chi tiết hoàn chỉnh.

aluminum_casting_mold_lkm_hasco_base

Quan trọng hơn là bạn sẽ nắm được trình tự thao tác và thực hiện thông qua phần mềm, từ đó có thể áp dụng cho các chi tiết khác với các quy trình tương tự, do ở cấp độ cơ bản nên việc áp dụng vào thực tế cần một sự linh hoạt cũng như phân tích tốt chu trình.

Tài liệu gồm 30 trang màu, link Mediafire.

https://www.mediafire.com/?te6ug4a3znxcb4g